Politika ravnanja z okoljem

V družbi Kamnolom Verd doo dobro razumemo skrb za okolje kot zadovoljitev pričakovanj kupcev naših materialov. Pri tem se zavedamo vedno večjega pomena, ki ga ima ekologija za razvoj naše družbe. Vodstvo zagotavlja, da so s to politiko stalno seznanjeni zaposleni in vsi, ki delajo za družbo ali v njenem imenu. Zaposlene še posebej zavezuje k preprečevanju onesnaževanja, nenehnemu izboljševanju vplivov dejavnosti v skladu s pričakovanji naših kupcev, lastnikov in zahtevami, ki jih nalagajo zakonske in druge obveze.

Zavezujemo se, da bomo tudi v prihodnje:

  • Zagotavljali materijale, ki bodo ustrezali zahtevam kupca, vključno z ekološkimi pričakovanji.
  • Z usklajenim načrtovanjem v letnih planih poslovanja zagotavljali sistematično izvajanje ukrepov za zmanjševanje vplivov na okolje.
  • Izvajali sistematično usposabljanje zaposlenih, ki s svojim ravnanjem vplivajo na ravnanje z okoljem.
  • Spremljali ključne parametre svojega delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na okolje ter na podlagi ugotovitev in spoznanj korektivno in preventivno ukrepati.
  • Delali na zmanjševanju tveganja za nastanek izrednega dogodka ter izboljševali postopke za ukrepanje v takih primerih.
  • Zagotavljali, da bo sprejeta politika na voljo javnosti in da bodo z njeno vsebino na primeren način seznanjeni vsi, ki delajo za družbo ali v njenem imenu.
  • Zagotavljali, da bo sprejeta politika upoštevana kot okvir za postavitev okvirnih in izvedbenih ciljev, da se bo upoštevala, uresničevala in vzdrževala na vseh ravneh poslovnega procesa.

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o tem